Sågspån

Före detta Hälsinge Flygflottiljs uppställningsplats används för att lagra sågspån. Jag minns inte namnet på löjtnanten som en gång tillrättavisade min vaktgrupp efter att ha huggit ved på en taxibana. Asfalten svarade minst lika bra mot yxslagen som den huggkubbe som inte fanns i försvarsmaktens materielförteckning. Då blev det bråttom att städa undan varje flisa, jaktplanen var på ingång och det fick inte finnas någonting på banan som kunde sugas in i motorerna. Åsynen av denna spånhög måste te sig surrealistisk för den löjtnanten.

I den före detta hangarbyggnaden finns numera en fönsterfabrik. Genom ett hål i väggen ramlar det spillvirke ner i stora containrar som fylls flera gånger per dag. Den stora mängden spill leder till slutsatsen att det tillverkas en hiskelig mängd fönster där inne.

Förr använde man kärnvirke från furor vid tillverkning av fönster. När man köper nya träfönster idag är det sannolikt att man får en produkt som har kortare livslängd än den tid som de gamla fönstren har kvar.  Skrapa och måla i stället.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *